ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Illustreren-kun-je-leren en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Illustreren-kun-je-leren en opdrachtgever/cursist komt tot stand door: invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier

Artikel 3. Rechten en plichten

  1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist, maar de rechten van het intellectuele eigendom van de cursus en het cursusmateriaal liggen bij Illustreren-kun-je-leren en atelier Inktwit. Zonder toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan cursusmateriaal openbaar te gebruiken, te verveelvoudigen, of te delen met anderen.
  2. Bij aanschaf van de cursus ontvangt de cursist inloggegevens voor één persoon, waarmee voor de overeengekomen termijn toegang wordt gegeven tot de omgeving van de online cursus. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door illustreren-kun-je-leren/atelier Inktwit. Inktwit kan, als bemerkt wordt dat dit toch gebeurt, de toegang tot de cursus ontzeggen en aangifte doen van schending auteursrecht. Dit kan leiden tot een boete.
  3. Bij studies en tekeningen die de cursist maakt, gebaseerd op/gekopieerd naar het bestaande werk van illustratoren, zal de cursist dit werk overeenkomstig het auteursrecht, alleen openbaar maken met vermelding van de naam van de desbetreffende illustrator en de titel van het gebruikte werk.

Artikel 4. Herroepingsrecht

Door de algemene voorwaarden te accepteren, zie je af van het herroepingsrecht. Omdat de online cursussen in hun geheel direct beschikbaar zijn, is het niet mogelijk je aankoop te annuleren.